Organisatie van de vereniging

Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van de diverse commissies.

De functies en de taken van de bestuursleden staan beschreven in het beleidsplan. Schematisch weergegeven geeft de organisatie het volgende beeld: