Een activiteitencommissie?

U zult wel denken, wat heeft een activiteitencommissie nu weer met voetbal te maken?! Wij vinden heel veel. Naar onze mening is HSC'28 in eerste instantie een voetbalvereniging, maar dus ook een vereniging. Vanuit dit oogpunt vinden wij dan ook dat wij onze leden ook andere activiteiten moeten kunnen aanbieden naast de wekelijkse trainingen en wedstrijden. Wil de vereniging aantrekkelijk blijven voor alle leden, dan is het aanbieden van nevenactiviteiten een absolute must. Het accent van deze activiteiten ligt op sociaal gebied. Leden binden aan de vereniging betekent dat leden zich thuis moeten voelen, een prettige sfeer ervaren en buiten de voetbalwedstrijden om contacten leggen met andere leden.


Wie is de activiteitencommissie?

Deze commissie bestaat uit een handje vol mensen, die iets met HSC'28 hebben. Zij willen ook iets betekenen voor HSC'28. Vandaar dat zij zich inzetten voor het plannen en organiseren van activiteiten voor onze leden. De activiteitencommissie heeft de coördinatie over verschillende activiteiten: Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er uitsluitend ideeën uit deze commissie kunnen/dienen te komen. Iedereen kan met voorstellen komen. De leden van de activiteitencommissie vindt u hieronder:

Voorzitter Tobie Hopmans
Commissielid Jessie Elst
Commissielid Bas de Groot
Commissielid Joost Konings
Commissielid Lilian Trouw


Wat voor/welke activiteiten?

De activiteitencommissie zorgt voornamelijk voor activiteiten in de voetballozeperioden, uitgezonderd de zomerstop. Enkele activiteiten die de afgelopen jaren georganiseerd zijn:

  • Zaalvoetballen in de winterstop (jeugd en senioren)
  • Verenigingsbal
  • Dropping
  • Sinterklaasmiddag
  • Voetbalquiz
  • Afsluitingstoernooi
  • Nieuwjaarsreceptie
Daarnaast staat de activiteitencommissie altijd open voor andere leuke activiteiten/ideeën. Hebt u een leuke of interessante inbreng, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter Tobie Hopmans.


Hoe weet ik wat de activiteitencommissie heeft gepland?

U wordt ruim van te voren op de hoogte gebracht van de diverse activiteiten voor onze leden via de internet site van HSC'28, per email en via aanplakposters in de kantine. Daarnaast zullen de diverse activiteiten ook op de jaarplanner van HSC'28 verschijnen. De activiteitencommissie kan bij sommige onderdelen wel eens de hulp van trainers, begeleiders en ouders vragen. Wij hopen ook dit jaar hierop te kunnen rekenen.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft voor ons, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze voorzitter, Tobie Hopmans.
Voor allerlei opmerkingen en vragen voor de commissie kunt u terecht bij een van de commissieleden.

Wij hopen dat wij u en uw kinderen dit jaar op één of meerdere van onze activiteitente mogen begroeten!

Met sportgroeten,
De activiteitencommissie